Employee Engagement là gì?

Employee Engagement, trong tiếng Việt là “Sự Cam Kết Của Nhân Viên“.

Sự cam kết của nhân viên nói về mức độ đam mê và nhiệt huyết mà nhân viên dành cho công việc; sự gắn bó của họ đối với công ty; và nó giúp họ nỗ lực hết mình vì tổ chức.


Sự cam kết của nhân viên khác với Sự hài lòng của nhân viên


Sự hài lòng của nhân viên, hay Employee Satisfaction, cho biết mức độ hạnh phúc hay hài lòng của nhân viên. Nó không đề cập đến động lực hay sự cam kết về mặt cảm xúc của họ. Đối với một số người, sự hài lòng đồng nghĩa với việc: làm ít nhưng nhận được tiền lương cao.

Khi công ty tập trung vào cải thiện sự hài lòng của nhân viên, những cải thiện này sẽ không nhất thiết sẽ dẫn đến tăng hiệu suất.

Thông thường, các điều kiện khiến nhân viên “hài lòng” với công việc là những điều kiện khiến những nhân viên xuất sắc cảm thấy nản lòng. Những nhân viên xuất sắc thường trân trọng sự thay đổi, họ tự tìm những cách để cải thiện và tăng năng xuất bản thân. Do đó, họ cũng muốn tất cả nhân viên khác phải chịu trách nhiệm cho công việc, và mang lại lợi ích cho công ty như họ. Trong khi những nhân viên có năng suất thấp sẽ tránh chịu trách nhiệm, bám vào hiện trạng và tránh sự thay đổi.

Tại sao sự cam kết của nhân viên lại quan trọng?

Sự cam kết của nhân viên bao gồm các hoạt động, trò chơi, sự kiện và nhiều hơn thế. Sự cam kết của nhân viên sẽ làm tăng hiệu suất cho công việc. Những nhân viên có sự cam kết với công ty sẽ hiểu được mục tiêu, vị trí và lý do họ là một phần của công ty. Điều này dẫn đến việc ra quyết định chính xác hơn.

Những tổ chức có đội ngũ nhân viên với mức độ cam kết cao sẽ luôn vượt mặt đối thủ của họ. Họ có thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) cao hơn, và phục hồi nhanh hơn sau khi suy thoái và thất bại về tài chính.

Sự cam kết của nhân viên là yếu tố chính của việc tăng trưởng và đổi mới.


Sự cam kết của nhân viên sẽ làm tăng hiệu suất cho công việc.


Hơn nữa, những năm gần đây, nhân viên cũng có những kỳ vọng mới trong công việc. Thay đổi công việc cũng phổ biến hơn nhiều so với làm việc cả đời. Việc giữ chân những nhân tài hàng đầu cũng khó hơn trước.

Một công ty có chiến lược gắn kết nhân viên hiệu quả sẽ giữ chân được nhân viên xuất sắc, và thu hút những nhân tài mới. Các tổ chức thành công thường có 2 điểm chung, mục tiêu hướng tới giá trị và văn hóa lấy nhân viên làm trung tâm.

Nói Tiếng Anh Đi là ai?

Nói Tiếng Anh Đi giúp các doanh nghiệp khắp Hồ Chí Minh thông qua chương trình Đào tạo Inhouse – Tiếng Anh Doanh nghiệp.

Chương trình tiếng Anh Inhouse giúp cải thiện giao tiếp nội bộ, tăng năng suất làm việc của nhân viên và mở rộng mạng lưới khách hàng cho tổ chức.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi, hãy nhấn nút “SIGN UP” để được tư vấn miễn phí!

Nhi Nguyen

Nhi Nguyen is the Brand Marketer of Nói Tiếng Anh Đi. She is responsible for producing informative educational content, ensuring quality and consistency of the site. As a introvert soul, she dedicates most of her free time to music, movies and long bicycle rides.

More Posts

Follow Me:
LinkedIn

Related post

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.